1. Pradžia
  2. /
  3. Apsipirkimo taisyklės

Apsipirkimo taisyklės

1. Bendrosios nuostatos
1.1. Šios prekių pirkimo – pardavimo taisyklės (toliau Taisyklės) yra šalims privalomas teisinis dokumentas, kuriame nustatomos Pirkėjo ir AVideja.lt (toliau Pardavėjas) tarpusavio teisės bei pareigos, prekių įsigijimo bei apmokėjimo už jas sąlygos, taip pat prekių pristatymo ir grąžinimo tvarka, nurodoma šalių atsakomybė bei kitos su prekių pirkimu – pardavimu elektroninėje parduotuvėje www.AVideja.lt (toliau Parduotuvėje) susijusios nuostatos.
1.2. Pardavėjas turi teisę iš anksto apie tai neinformavęs bet kuriuo metu pakeisti, taisyti ar papildyti Taisykles, atsižvelgdamas į teisės aktų nustatytus reikalavimus ir kitas nuostatas. Apie bet kokius pakeitimus, taisymus ar papildymus pirkėjas bus informuojamas elektroninės parduotuvės tinklalapyje. Pirkėjui apsiperkant Parduotuvėje – taikomos Taisyklės, galiojančios užsakymo metu.
1.3. Elektroninėje parduotuvėje www.AVideja.lt gali:
1.3.1. veiksnūs fiziniai asmenys  (t.y. asmenys, sulaukę pilnametystės, kurių veiksnumas nėra apribotas teismo tvarka) bei juridiniai asmenys;
1.3.2. visų aukščiau nurodytų asmenų įgalioti atstovai.
1.4. Pirkimo – pardavimo sutartis tarp Pirkėjo ir Pardavėjo laikoma sudaryta nuo to momento, kai Pirkėjas, išsirinkęs perkamą (-as) prekę (-es) ir suformavęs savo prekių krepšelį, paspaudžia nuorodą „Apmokėti“, ir galioja iki visiško pareigų pagal šią Sutartį įvykdymo.
1.5. Visos tarp Pirkėjo ir Pardavėjo sudarytos pirkimo – pardavimo Sutartys yra registruojamos ir saugomos Parduotuvės duomenų bazėje.

2. Asmens duomenų apsauga
2.1. Užsisakyti prekes elektroninėje parduotuvėje www.AVideja.lt gali ir registruoti, ir neregistruoti vartotojai.
2.2. Pirkėjas, užsakydamas prekes, turi nurodyti Pirkėjo asmens duomenis: vardą, pavardę, prekių pristatymo adresą, telefono numerį, elektroninio pašto adresą bei kitą prašomą informaciją, reikalingą sklandžiam užsakymo įvykdymui.
2.3 Asmeninę informaciją perkant prekes www.AVideja.lt prašoma nurodyti tik pateikiant užsakymą. AVideja.lt įsipareigoja neatskleisti pirkėjo asmens duomenų tretiesiems asmenims, išskyrus tuos atvejus, kai informacija yra būtina partneriui, teikiančiam prekių pristatymo ar kitas su pirkėjo užsakymo tinkamu įvykdymu susijusias paslaugas. Visais kitais atvejais pirkėjo asmens duomenys tretiesiems asmenims gali būti atskleidžiami tik Lietuvos Respublikos teisės aktų numatytais atvejais ir tvarka.
2.4 Pirkėjas sutinka, jog 2.2. punkte pateikti Pirkėjo asmens duomenys būtų tvarkomi prekių ir paslaugų pardavimo Parduotuvėje, Pardavėjo veiklos analizės ir tiesioginės rinkodaros tikslais.
Tuo pačiu Pirkėjas sutinka, kad Pirkėjo nurodytu elektroninio pašto adresu ir/ar telefono numeriu būtų siunčiami informaciniai pranešimai, būtini prekių užsakymui įvykdyti.
2.5 Nustatytas 1 metų asmens duomenų saugojimo terminas, nuo paskutinio apsipirkimo elektroninėje parduotuvėje.
2.6 Apmokėjimas už prekes vyksta elektroninės bankininkystės būdu naudojantis įdiegta „Montonio” sistema.

3. Pirkėjo teisės ir įsipareigojimai:
3.1. Pirkėjas turi teisę pirkti prekes Parduotuvėje vadovaudamasis šiomis Taisyklėmis bei Lietuvos Respublikos teisės aktais.
3.2 Pirkėjas www.AVideja.lt svetainėje gali registruotis. Atlikdamas registraciją – pirkėjas privalo užpildyti registracijos formą.
3.3 Pirkėjas privalo registracijos formoje ar nesiregistruodamas ir vykdydamas pirkimą pateikti teisingą, tikslią ir išsamią informaciją apie save, atsakydamas į klausimus, kurie pateikiami registracijos ar pirkimo formoje. Taip pat pirkėjas įsipareigoja (jei yra registruotas vartotojas) šią informaciją, jei ji pasikeičia – atnaujinti.
3.4. Pirkėjas turi teisę atsisakyti prekių pirkimo – pardavimo sutarties su Pardavėju, apie tai pranešdamas Pardavėjui raštu (elektroniniu paštu, nurodant pageidaujamą grąžinti prekę (-es) ir užsakymo numerį ne vėliau kaip per 14 dienų nuo prekės (-ių) pristatymo dienos, vadovaujantis ūkio ministro 2001 m. rugpjūčio 17 d. įsakymu Nr. 258 patvirtintomis „Daiktų pardavimo ir paslaugų teikimo, kai sutartys sudaromos naudojant ryšio priemones, taisyklių patvirtinimo“, išskyrus atvejus, kai sutarties negalima atsisakyti pagal LR įstatymus. Remiantis LR Civilinio Kodekso 6.228 straipsnio nuostatomis, nekeičiamos ir negrąžinamos šios kokybiškos prekės: parfumerijos, kosmetikos ir tualetiniai preparatai; megzti vyriški, berniukų, moteriški arba mergaičių apatiniai drabužiai; kūdikių drabužėliai; pėdkelnės, kojinės, puskojinės ir kiti panašūs gaminiai; siūti vyriški, berniukų, moteriški arba mergaičių apatiniai marškiniai;naktiniai marškiniai, —pižamos ir panašūs dirbiniai; liemenėlės, juosmenys, korsetai ir panašūs dirbiniai; perlai, brangakmeniai, taurieji metalai bei jų dirbiniai, išskyrus dirbtinę bižuteriją; patalynės reikmenys; erotinės prekės; intymios higienos prekės; burnos priežiūros prekės ir kitos panašios paskirties prekės; kokybiškos greitai gendančios prekės arba prekės, kurių galiojimo laikas yra trumpas; prekės, kurios buvo gaminamos pagal individualų užsakymą arba yra akivaizdžiai pritaikytos -pirkėjui; prekės, kurios dėl savo prigimties po jų pateikimo pirkėjui nebegali būti grąžintos dėl prekinių savybių praradimo (netekimo); vaizdo bei garso įrašai, programinė įranga, kurie buvo išpakuoti po pristatymo / atsiėmimo.
3.5. Taisyklių 3.4. punkte numatyta teise Pirkėjas gali pasinaudoti tik tokiu atveju, jeigu prekė nebuvo sugadinta arba iš esmės nepasikeitė jos išvaizda, taip pat ji nebuvo naudojama.
3.6. Pirkėjas turi kitas Taisyklėse aprašytas ir Lietuvos Respublikos teisės aktuose numatytas teises.
3.7  Pirkėjas, sutikęs su šiomis Taisyklėmis, įsipareigoja jų laikytis (tai taikoma ir registruotiems, ir neregistruotiems vartotojams) bei nepažeisti Lietuvos Respublikos teisės aktų..
3.8 Pirkėjas privalo sumokėti už prekes ir priimti jas šių Taisyklių nustatyta tvarka.
3.9 Pirkėjas įsipareigoja neperduoti tretiesiems asmenims savo prisijungimo duomenų. Jei Pirkėjas prarado prisijungimo prie elektroninės parduotuvės www.AVideja.lt duomenis, jis privalo nedelsiant informuoti apie tai Pardavėją elektroniniu laišku, telefoniniu skambučiu. Šiam tikslui Pirkėjas gali naudoti visas skiltyje Kontaktai nurodytas susisiekimo su Pardavėju galimybes.

4. Pardavėjo teisės ir įsipareigojimai:
4.1 Jei pirkėjas pateikia neteisingą informaciją – Pardavėjas turi teisę sustabdyti arba nutraukti pirkėjo registravimą/pirkimą ir atsisakyti pirkėjui teikti savo paslaugas.
4.2 Jei Pirkėjas bando pakenkti Parduotuvės darbo stabilumui ir saugumui ar pažeidžia savo įsipareigojimus, Pardavėjas turi teisę nedelsiant ir be perspėjimo apriboti ir/ar sustabdyti jam galimybę naudotis Parduotuve,  panaikinti Pirkėjo registraciją bei kreiptis į teisėsaugos institucijas dėl Pirkėjo įvykdytų pažeidimų ar piktybinių veiksmų.
4.3 Pardavėjas turi teisę, prieš tai elektroniniu paštu informavęs Pirkėją, anuliuoti užsakymą, jeigu Pirkėjas, pasirinkęs Taisyklėse įvardijamus apmokėjimo už prekes/paslaugas būdus, nesumoka už prekes per 3 (tris) darbo dienas nuo užsakymo patvirtinimo.
4.4. Pardavėjas turi kitas Taisyklėse ir Lietuvos Respublikos teisės aktuose numatytas teises.
4.5 Pardavėjas įsipareigoja gerbti bei saugoti Pirkėjo privatumo teisę į jam priklausančią asmeninę informaciją, nurodytą Parduotuvės registracijos ar pirkimo formoje, išskyrus Lietuvos Respublikos įstatymuose nustatytus atvejus.
4.6 Pardavėjas įsipareigoja pristatyti Pirkėjo užsakytas prekes jo nurodytu adresu. Jei Pirkėjas užsakymo metu nurodė klaidingą informaciją/adresą – Pardavėjas neatsako už šį duomenų neatitikimą.
4.7 Pardavėjas turi teisę dėl svarbių aplinkybių negalėdamas pristatyti Pirkėjui užsakytos prekės, pasiūlyti analogišką arba kiek įmanoma savo savybėmis panašesnę prekę. Pirkėjui atsisakius priimti analogišką ar savo savybėmis panašiausią prekę, Pardavėjas įsipareigoja grąžinti Pirkėjui sumokėtus pinigus per 14 (keturiolika) dienų, jeigu buvo atliktas išankstinis apmokėjimas už prekes.
4.8 Pardavėjas turi teisę skelbti įvairias akcijas ar specialius išpardavimus elektroninėje parduotuvėje esančioms prekėms/paslaugoms. Taip pat turi teisę pasitelkti įvairias rinkodaros priemones siekiant viešinti ar pagerinti parduodamų prekių matomumą ir pan.
4.9 . Pardavėjas turi teisę vienašališkai ir be atskiro įspėjimo pakeisti prekių ar prekių akcijų sąlygas, taip pat jas panaikinti. Tokiu būdu išlieka prekių pirkimo – pardavimo metu tarp Pardavėjo ir Pirkėjo atsiradę įsipareigojimai.

5. Prekių pristatymas
5.1 Pirkėjas, užsakymo metu pasirinkęs prekių pristatymo paslaugą, įsipareigoja nurodyti tikslią prekių pristatymo adresą, pašto kodą.
5.2 Pirkėjas užsakymo metu patvirtina, kad prekę (-es) priims pats nurodytu konkrečiu adresu. Tokiu atveju, jei Pirkėjas negali atsiimti prekių pats pirkimo metu nurodytu adresu, jis neturi teisęs reikšti nepasitenkinimą bei priekaištus Pardavėjui dėl prekių pristatymo ne pirkimo metu nurodytam asmeniui.
5.4 Jei pageidaujama prekė yra sandėlyje, Pardavėjas įsipareigoja ją pristatyti per 4-5 darbo dienas nuo užsakymo pateikimo (nebent prie konkrečios prekės nurodomas kitas pristatymo terminas). Šis punktas nėra taikomas, jei užsakymo per nurodyta terminą neina įvykdyti dėl Force majeure aplinkybių. Visais atvejai, kai prekių pristatymas gali užtrukti ilgiau nei nurodta šiame punkte – Pardavėjas įsipareigoja informuoti apie tai Pirkėją.
5.5 Jei pageidaujama prekė yra sandėlyje, tačiau prekių pristatymas pageidaujamas į užsienio šalis, užsakymas gali būti įvykdytas per 10-30 dienų.
5.6 Visais atvejais pristatymo terminas pagal indivudualius užsakymus – derinamas atskirai.
5.7 Visais atvejais Pardavėjas atleidžiamas nuo atsakomybės už prekių pateikimo terminų pažeidimą, jeigu prekės Pirkėjui nėra pateikiamos arba pateikiamos ne laiku dėl Pirkėjo kaltės arba dėl nuo Pardavėjo nepriklausančių aplinkybių.
5.8 Pirkėjas privalo nedelsiant informuoti Pardavėją, jeigu siunta pateikiama sugadintoje arba kitaip pažeistoje pakuotėje, tai pat jeigu siuntoje pateikiamos neužsakytos prekės
5.9 Pirkėjas visais atvejais pristatymo metu pastebėjęs pakuotės pažeidimus privalo kurjerio pateikiamame siuntos pristatymo dokumente/akte nurodyti pastabas dėl šių pažeidimų. Tai Pirkėjas privalo padaryti dar dalyvaujant kurjeriui. Neatlikus tokių veiksmų Pardavėjas yra atleidžiamas nuo atsakomybės prieš Pirkėją dėl prekių pažeidimų, susijusių su pakuotės pažeidimais, kurių Pirkėjas nepažymėjo kurjerio prekės pristatymo dokumente.

6. Prekių / paslaugų kaina bei atsiskaitymo būdai
6.1 Apmokėjimas elektroninėje parduotuvėje www.AVideja.lt vykdomas internetu naudojantis elektronine bankininkyste po to, kai Pirkėjas, suformavęs pirkimo krepšelį ir išsiusntęs užsakymą gauna iš Pardavėjo suformuotą sąskaitą faktūrą.
6.2 Vykdant apmokėjimą naudojantis elektronine bankininkyste, Pirkėjui suformuojamas mokėjimas pagal jo pageidaujamą prekių/paslaugų užsakymą.
6.3 Pinigus Pirkėjas perveda į Pardavėjo internetinės parduotuvės sąskaitą. Atsakomybė už duomenų saugumą šiuo atveju tenka atitinkamam bankui, kadangi visos piniginės operacijos vyksta banko elektroninės bankininkystės sistemoje.
6.4 Pardavėjas įsipareigoja vykdyti užsakymą tik nuo to momento, kai Pirkėjo už prekes/paslaugas pervedama suma yra Pardavėjo sąskaitoje.
6.5 Prekių kaina Pardavėjo internetinėje parduotuvėje www.AVideja.lt gali būti nurodoma litais, eurais, doleriais, svarais, priklausomai kokią valiuta yra pasirenkamas apmokėjimas.

7. Prekių garantija bei kokybė
7.1 Pardavėjas neatsako jei dėl jūsų kompiuterio nustatymų bei monitoriaus raiškos, apšvietimo ar panašių sąlygų reali prekių spalva gali šiek tiek skirtis nuo matomų nuotraukoje.
7.2 Elektroninėje parduotuvėje parduodamoms prekėms taikomi gamintojų nustatyti garantiniai terminai, kurie nurodomi tokių prekių aprašymuose. Jeigu tam tikroms prekių rūšims gamintojas nenustatė garantinio termino, galioja garantija, numatytoma LR teisės aktuose.

8. Prekių grąžinimas arba keitimas
8.1 Prekių trūkumai gali būti šalinami atskirai susitarus su Pardavėju.
8.2 Nekokybiškos prekės keičiamos bei grąžinamos vadovaujantis ūkio ministro 2001 m. birželio 29 d. įsakymu Nr. 217 „Dėl Daiktų grąžinimo ir keitimo taisyklių patvirtinimo“ bei ūkio ministro 2001 m. rugpjūčio 17 d. įsakymu Nr. 258 patvirtintomis „Daiktų pardavimo ir paslaugų teikimo, kai sutartys sudaromos naudojant ryšio priemones, taisyklių patvirtinimo“ .
8.3 Jei Pirkėjas atsisako prekių pirkimo – pardavimo sutarties, kaip tai numato Taisyklių 3.4. punktas, prekės grąžinamos Pirkėjo sąskaita per 15 dienų nuo to momento, kai Pirkėjas raštu informuoja Pardvėją apie pirkimo – pardavimo sutarties atsisakymą.
8.4 Atsisakyti prekės, jei jums netinka jos dydis, spalva, forma ar komplektiškumas galite per 14 dienų nuo jos gavimo/atsiėmimo dienos. Grąžinama prekė turi būti pilnos komplektacijos, tvarkingoje originalioje pakuotėje, nesugadinta ir nepraradusi prekinės išvaizdos.
8.5 Grąžinama prekė turi būti nesugadinta, nepraradusi prekinės išvaizdos (nepažeistos etiketės, nenuplėštos apsauginės plėvelės ir kt.). Šis punktas netaikomas ir tuo atveju, kai grąžinama nekokybiška prekė. Sąlyga dėl pakuotės išvaizdos pakeitimo nėra taikoma, jei pažeisti pakuotę buvo būtina norint apžiūrėti prekę.
8.6 Grąžinama prekė turi būti tos pačios komplektacijos.
8.7 Grąžinant prekę būtina pateikti jos įsigijimo dokumentą.
8.8 Pardavėjas turi teisę nepriimti Pirkėjo grąžinamų prekių, jei Pirkėjas nesilaiko nustatytos prekių grąžinimo tvarkos.
8.9 Grąžindamas prekes Pirkėjas pristato savo lėšomis.

9. Atsakomybė už atliekamus veiksmus
9.1 Pirkėjas yra visiškai atsakingas už registracijos ar pirkimo formoje pateiktų duomenų teisingumą.
9.2 Jei Pirkėjas registracijos ar pirkimo formoje pateikia netikslius duomenis, Pardavėjas neatsako už nekokybišką paslaugos suteikimą ar kitus dėl netikslių duomenų pateikimo atsiradusius padarinius bei susiklosčiusias aplinkybes.
9.3 Pirkėjas pats atsako už savo prisijungimo duomenų perdavimą tretiesiems asmenims. Jei Parduotuvės teikiamomis paslaugomis naudojasi trečiasis asmuo, naudodamasis Pirkėjo prisijungimo duomenimis, Pardavėjas šį asmenį turi teisę laikyti Pirkėju ir dėl to neatsako už galimus pažeidimus.
9.4 Jei Pirkėjas nesusipažino su pirkimo taisyklėmis – Pardavėjas atleidžiamas nuo bet kokios atsakomybės.
9.5 Pirkėjas visiškai atsako už padarytus veiksmus naudojantis elektronine parduotuve www.AVideja.lt.  Jei nustatomi pažeidimai bei kitoki piktybiniai veiksmai siekiant pakenkti parduotuvei – informacija perduodama atitinkamoms teisėsaugos institucijoms.
9.6 Už pirkimo ir pardavimo sutarties, sudarytos naudojantis elektronine parduotuve www.AVideja.lt, pažeidimą šalys atsako Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.
9.7 Taip pat patvirtinama, jog Pardavėjas turi teisę elektrininėje parduotuvėje www.AVideja.lt  viešinti kitų tinklalapių nuorodas ar reklaminius skydelius, tačiau Pardavėjas nėra atsakingas už reklamuojamuose subjektuose esančią informaciją ar vykdomą veiklą, tų tinklapių neprižiūri, nekontroliuoja, neatstovauja tosm įmonėms arasmenims.
9.8 Draudžiama be raštiško Pardavėjo sutikimo viešinti ar kitaip naudoti internetinėje parduotuvėje www.AVideja.lt esančią tekstinę, grafinę ar kitokią medžiagą.

10 Baigiamoji dalis
10.1 Šios Taisyklės sudarytos vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės aktais.
10.2 Visi nesutarimai sprendžiami derybų būdu. Nepavykus susitarti, ginčai sprendžiami LR įstatymų nustatyta tvarka.